Միասնական սոցիալական ծառայությունից հայտնում են․ «Հարգելի՛ քաղաքացիներ, մայիս ամսվա կենսաթոշակների վճարման գործընթացը կսկսվի մայիսի 5-ից»։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի

հունվարի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կենսաթոշակ, ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ, խնամքի նպաստ վճարելը վերսկսելու

, ստանալու իրավունքը վերականգնելու, կենսաթոշակը վերահաշվարկելու, կենսաթոշակի տեսակը փոխելու դիմումներ ներկայացնելիս կենսաթոշակը վճարվելու է անկանխիկ եղանակով.

բացառությամբ՝ • առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ կենսաթոշակառուներին • 75 տարին լրացած կենսաթոշակառուներին • լիազորագրով վճարվող դեպքերին • 14 տարին լրացած անչափահասին վճարվող կենսաթոշակների (նպաստների) դեպքերի:

+The Joint Social Service informs ․ “Dear citizens, the process of paying May pensions will start on May 5.” It should be reminded that from January 1, 2021 in Yerevan, Gyumri, Vanadzor cities, in case of losing a pension, old age, disability, breadwinner, the pension will be paid when submitting applicati

ons to resume the payment of care allowance, to restore the right to receive, to recalculate the pension, to change the type of pension. Except for: • Pensioners of the first or second group with disa

bilities • Pensioners over 75 years of age • Cases paid by power of attorney • Cases of pensions (benefits) paid to a minor over 14 years of age.