Ծրագրի շրջանակներում շահառուներին վարկերը կտրամադրվեն մինչև

7 տարի մարման ժամկետով, տարեկան 2% -ով, իսկ սահմանամերձ համայնքներում և կոոպերատիվներին 0% տոկոսադրույքով: