/Մետրոյում տղամարդը կացնnվ uպառնում է uպանել նրանց, ովքեր իրենց կնոջ պես են պահումhttps://live88today.com/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%b6n%d5%be-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a5s%d6%80%d5%b8%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%87-u%d5%ba/?fbclid=IwAR1B38vWZjau78iybNF6_ZRnvN0zwXpLnuFPwQ8QxcFs4QvdMe1Lv3Jd2-o