Սպասված և Հրաշք լուր թոշակառուների համար․Վերջապես! Որոշումն ընդունվեց․ Սպ ասված և Հրաշք լուր թոշակառո ւների համար․Վերջապես! Որոշումն ընդունվեց

Սպ ասված և Հրա շք լուր թոշակառուների համար․Վերջա պես! Որոշումն ընդունվեց

Կարևորագույն որոշում ընդունվեց քիչ առաջ ՀՀ կենսաթոշակառուների համար։ Որոշումը վերաբերում է այն թոշակառուներին, որոնց եկամուտը չի գերազանցում 55,000 ՀՀ

դրամը։ Վերոնշյալ անձանց թոշակը կավելանա այնքան, որ նվազագույն 55,000 ՀՀ դրամն ապահովվի։

Իսկ 2021թ․ հունվար ամսից մինչև ապրիլ ամսվա թոշակների չափով մայիսին միանվագ կստանան որպես գնաճի մեղմացուցիչ օգնություն։

ՀՀ-ում գնաճի տեմպերն այնքան բարձր են, որ թոշակների բարձրացումը միայն

կօգնի կենսաթոշակառու քաղաքացիներին իրենց պարենային, հագուստի և դեղամիջոցների հարցը լուծել։

Attendu Du nouveau miracle pour les retraités ․Enfin ! La décision était prise Sp աս Des nouvelles miracles pour les retraités երEnfin ! La décision a été prise

Ça dit րա Bonne nouvelle pour les retraités ․ Enfin ! La décision a été prise

Une décision cruciale a été prise récemment pour les retraités de la RA. La décision s’applique aux retraités dont les revenus ne dépassent pas 55 000 AMD

l’argent. Les pensions des personnes susmentionnées seront suffisamment augmentées pour assurer un minimum de 55 000 AMD.

Et en 2021 ․ De janvier à avril, ils percevront en mai des rentes uniques à hauteur des rentes destinées à réduire l’inflation.