Սրանից հետո կամ ձեզ կարգին կպահեք, կամ Հայաստանի ժողովուրդը իմ առաջնորդությամբ կզբաղվենք ձեզանով;