Սա ցույց տվեք դրան ու ասեք թող քննություն անի ու պարզի, թե որտեղ էի ես պ ա տերազմի օրերին. Լևոն Քոչարյանը հ ր անոթ է կրակում