ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Կառավարության նիստում անդրադարձավ բյուջետային հարցերին: Նա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյանից խնդրեց ներկայացնել 2021 թվականի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման

տվյալները՝ նախորդ տարիների հետ համեմատելով: ՊԵԿ նախագահը տեղեկացրեց, որ 2021 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում հավաքագրված հարկային եկամուտները կազմել են 618.4 մլրդ դրամ, իսկ հարկ վճարողներին եւ ֆիզիկական անձանց տարբեր հարկատեսակների գծով վերադարձված

գումարները՝ 68.6 մլրդ դրամ: Նրա խոսքով՝ նշված ցուցանիշները դրական տարբերություն ունեն ե՛ւ 2020 ե՛ւ 2019 թվականի համեմատելի տվյալների համեմատ: 618.4 մլրդ հավաքագրված եկամուտները 47.2 մլրդ-ով ավելի են 2019 թվականի համադրելի տվյալներից եւ 34.8 մլրդ դրամով ավելի են 2020

թվականի համադրելի տվյալներից: «Վերադարձված գումարների մասով նշեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում վերադարձված 64.6 մլրդ դրամը մոտ 25 մլրդ դրամով ավելի է 2019 թվականի ընթացքում վերադարձված գումարներից եւ 15 մլրդ դրամի չափով ավելի է 2020-ի ընթացքում վերադարձված գումարներից»,- մանրամասնեց ՊԵԿ նախագահը:

cting Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol Pashinyan touched upon budget issues at today’s Government sitting. He asked the chairman of the State Revenue Committee Edward

Hovhannisyan to present the data of the 2021 budget revenue collection, comparing it with the previous years. The Chairman of the State Revenue Committee informed that the tax revenues collected during the first 5 months of 2021 amounted to 618.4 billion drams, and the amounts returned to taxpaye

rs and individuals for various types of taxes – 68.6 billion drams. According to him, the mentioned indicators have a positive difference compared to the comparable data of 2020 and 2019. Revenues collected 618.4 billion are 47.2 billion more than the comparable data of 2019 and 34.8 billion drams more than

the comparable data of 2020. “Regarding the returned money, I would like to mention that the 64.6 billion drams returned in 2021 is about 25 billion drams more than the money returned in 2019 and 15 billion drams mor