2021 թ. հուլիսի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կենսաթոշակը և ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստները կվճարվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ բանկի կամ «Հայփոստի» միջոցով: Այս մասին հայտնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Բացառություն կկազմեն առաջին կամ երկրորդ խմբի

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, 14 և 75 տարեկան կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները․ նրանք կարող են ընտրել վճարման եղանակը՝ կանխիկ կամ անկանխիկ: Լիազորագրի առկայության դեպքում ևս կենսաթոշակը կամ նպաստը կտրամադրվի կանխիկ եղանակով: Այսպիսով՝ Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները, որոնք ընդգրկված չեն բացառություն կազմող շահառուների խմբում և իրենց գումարը ստանում են կանխիկ եղանակով

(«Հայփոստի» միջոցով), մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը պետք է ընտրեն անկանխիկ եղանակով վճարող կազմակերպություն՝ բանկ կամ «Հայփոստ»: Վճարող կազմակերպություն ընտրելու համար քաղաքացիները կարող են դիմում ներկայացնել Միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին մինչև 2021 թվականի հունիսի 21-ը՝ նշելով այն բանկի կամ «Հայփոստի» անունը,

որտեղից ցանկանում են ստանալ իրենց հատկացվող գումարը: Հայփոստ ընտրելու դեպքում՝ դիմումին պետք է կցել էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշվի բացման և համալրման պայմանագիր կնքելը հավաստող տեղեկանք: Դիմումը կարելի է ներկայացնել նաև «Հայփոստի» գրասենյակ: Վճարող

կազմակերպություն չընտրելու դեպքում՝ 2021 թվականի հուլիս ամսվա կենսաթոշակի վճարման ցուցակ ձևավորելիս՝ վճարող կազմակերպությունը կընտրվի ծրագրային մոդուլի միջոցով՝ պատահականության սկզբունքով՝ ինքնաշխատ եղանակով ընտրելով որևէ վճարային կազմակերպություն։

2021 From July 1, 2012, in the cities of Yerevan, Gyumri, Vanadzor, in case of old age, disability, loss of a breadwinner, the benefits will be paid exclusively non-cash through the bank or “Haypost”. This was reported by the RA Ministry of Labor and Social Affairs. Exceptions will be peop

le with disabilities of the first or second group, 14 և 75-year-old pensioners and beneficiaries ․ They can choose the method of payment – cash or non-cash. If a power of attorney is available, this pension or benefit will be provided in cash. Thus, pensioners and beneficiaries of Yerevan, Gyumri, Vanadzor, who are not included in the group of beneficiaries who are not an exception, receive their money in ca

sh (through “Haypost”), by June 30, 2021, they must choose a non-cash payment company – a bank or “Haypost”. To choose a paying company, citizens can apply to any regional department of the Unified Social Service until June 21, 2021, indicating the name of the bank or “Haypost” from which they want to receive the money allocated to them. In case of choosing Haypost, the applicatio

n must be accompanied by a certificate confirming the opening of an electronic money registration account and signing a replenishment contract. The application can also be submitted to “Haypost” office. In case of non-selection of a paying organization, when compiling the list of pension payments for July 2021, the paying organization will be selected through a software module at random, automatically selecting any payment organization.

Сообщение Պայթյուն, տան փլուզում . ինչ է կատարվում Գեղարքունիքի մարզում появились сначала на .