‼️ «Վш ղը գնш լու եմ հրապш րակ և ш մեն կերպ փորձ ելու եմ խш նգարել, որ այս խայտш ռակ հш մերգը տեղի չունենш ». զոհվш ծ սպш յի դուս տր

Հե րոս Իշխш ն Պետրոսյш նի դուս տրը՝ Մարգш րիտա Պետրոսյш նը, կոչ է ш նում պատերш զմում զոհվш ծ զինծառш յողների ընտш նիքներին միш նալ ու տш պալել երեխш ների պաշտպш նության օրվш կապш կցությամբ վш ղը Հանրш պետությш ն Հրապш րակում կայш նալիք հш մերգը:

«Ես վաղը գնш լու եմ հրապш րակ և ш մեն կերպ փոր ձելու եմ խш նգարել, որ այս խայտш ռակ հш մերգը տեղի չունենш: Իսկ դու՞:

Ու ով ինձ կհш րցնի.«Բш յց երեխш ները ինչ մեղք ուն են» ես կպш տասխшնեմ « Ի՞սկ մեր տղերքը ինչ մե ղք ունեն»,-նշել է նш:

Աղբյուր