Տարածաշրջան
ժեխե՞ր, ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ Ադրբեջանն ամբողջությամբ վերահսկում է Սև լիճը

(Գարագյոլ) և Իշխանասարը (Իշագլի), որտեղից ադրբեջանցիներն «իրենց հսկողության տակ են պահում Հայաստանի տարածքի մեծ մասը և

Սիսիանի օդանավակայանը»: Իսկ դուք ինչո՞վ եք զբաղված ժեխեր: Սա՞ է ձեր ապագան:

Իրավապաշտպան Կարեն Հեքիմյան

Region:
The Azeri press writes that Azerbaijan has full control of Lake (Garagyol) and Ishkhanasar (Ishagli), from where the Azeris “control most of the territory of Armenia – the Sisian airport.”

What do you guys do? Is this your future?

Human rights activist Karen Hekimyan

Region:
The Azeri press writes that Azerbaijan has full control of Lake (Garagyol) and Ishkhanasar (Ishagli), from where the Azeris “control most of the territory of Armenia – the Sisian airport.” Wha

t do you guys do? Is this your future?

Human rights activist Karen Hekimyan