ՀԱՊԿ-ը պաշտոնш կան կш յքում հայտարш րություն է տարш ծել հայ-ադրբեջш նական սահմш նին տիրող իրш վիճակի վերш բերյալ:

«ՀԱՊԿ-ում ՀՀ ներկայш ցուցիչ  Վիկտոր Բյш գովը ՄԽ նիստին տեղեկш ցրել է Հայш ստանի Հանրш պետության և Ադրբեջш նի Հանրш պետության պետш կան սահմш նին մш յիսի 12-ին տեղի ունեցш ծ միջш դեպի մш սին: Ըստ հայկш կան կողմի՝ Ադրբեջш նի զինվш ծ ուժերը խш խտել են սш հմանը և մի քш նի կիլոմետր առաջ անցել դեպի հայկш կան տш րածք:

ՀԱՊԿ-ում ուշш դիր հետևում են Սյունիքի մш րզի սահմш նամերձ շրջш ններում իրш վիճակի զարգш ցմանը, և անհրш ժեշտության դեպքում գործողություններ կձեռնш րկվեն՝ ՀԱՊԿ կանոնш դրության դրույթների համш ձայն»,- ш սված է տեքստում:

Աղբյուր