Ինչպես կարող եք օգտվել 4 ամիս ժամկետով 68,000 դրամ աջակցության ծրագրից․ Գումարների տրամադրումը շարունակվում է-…ԱՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից շարունակվում է 4 ամիս ժամկետով 68,000 դրամ աջակցության տրամադրումը։ Գումարի փոխանցման մասին քաղաքացին ծանուցվում է SMS հաղորդագրության միջոցով։

Քաղաքացիներին ուղարկվում են հաղորդագրություններ նաև դոնոր այն կազմակերպությունների կողմից,

որոնք, ՀՀ կառավարության հետ համագործակցությամբ, ներգրավված են ծրագրի ֆինանսավորման գործընթացում:Ինչպես կարող եք օգտվել 4 ամիս ժամկետով 68,000 դրամ աջակցության ծրագրից․

Գումարների տրամադրումը շարունակվում էՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի կողմից իրականացվում է 68,000 դրամից սննդի կարիքների համար նախատեսված դրամական օգնության վճարում,

որը կազմում է շուրջ 16,900 դրամ և նախատեսված է ԼՂ հակամարտության հետևանքով տուժած այն շահառուների համար (կանայք, երեխաներ), որոնք այժմ գտնվում են ՀՀ տարածքում։

Փոխանցման մյուս մասը շարունակվում է տրամադրվել պետական բյուջեից։Հարգելի քաղաքացիներ, Ձեր կողմից հավելյալ գործողությունների անհրաժեշտություն չկա, քանի որ փոխանցումը կատարվում է նույն եղանակով, ինչպես նախկինում։

How can you use the 68,000 AMD support program for 4 months ․ Provision of funds continues – The Ministry of Labor and Social Affairs of the Republic of Azerbaijan continues to provide 68,000 AMD assistance for a period of 4 months. The citizen is notified about the money transfer via SMS.

Messages are sent to citizens by donor organizations

which, in cooperation with the Government of the Republic of Armenia, are involved in the project financing process. How can you use the 68,000 AMD support program for a period of 4 months?

Funds continue to be funded by the UN World Food Program for food aid of 68,000 drams.

which amounts to about 16,900 AMD և is intended for the beneficiaries (women, children) affected by the Nagorno-Karabakh conflict, who are currently in the territory of the Republic of Armenia.

The rest of the transfer continues to be provided from the state budget. Dear citizens, there is no need for additional actions on your part, as the transfer is done in the same way as before.