Ադրբեջանցիներ (ինքնանվանումը՝ ազերբայջանլըլար, տարածված է նաև ազերիլեր, ադրբ.՝ Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri, türklər), թյուրքալեզու[18][19] ժողովուրդ, որ հիմնականում բնակվում է Ադրբեջանում, իսկ լեզվական տեսանկյունից իրենց մոտ կանգնած ազարիները՝ Իրանի հյուսիս-

արևմուտքում[20][21][22]։ Ընդհանուր թիվը ազարիների հետ միասին մոտ 27 միլիոն է, որից Ադրբեջանում մոտ 8 միլիոն։ Երբեմն ներկայացվում են ուռճացված տվյալներ՝ մինչև 40 միլիոն և ավելի։
«Ադրբեջանցիներ» անվանումը կիրառվում է 1936 թվականից միայն, «Ստալինյան

Սահմանադրության»(ԽՍՀՄ 1936 թ Սահմանադրություն) ընդունումից հետո, երբ Անդրկովկասի Խորհրդային Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ հանրապետության փոխարեն կազմավորվում են երեք նոր սոցիալիստական հանրապետություններ, արդյունքում Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի բնակչությունը

անկախ ազգային պատկանելիությունից(իսլամացած հայեր, թաթեր, թալիշներ, ուտիներ, լեզգիներ և այլ ցեղեր ու ցեղախմբեր) կոչվեցին «ադրբեջանցի», ասել է թե Ադրբեջանի բնակիչ։ Մինչ այդ ժամանակը այդ ժողովրդին ընդունված էր անվանել «թաթարներ», «ադրբեջանի թաթարներ»[23] [24] և «կովկասյան թաթարներ»[25]։

Azeris (self-proclaimed “Azerbaijani”, commonly called “Azeri”, Azeri: Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri, türklər), a Turkic-speaking people [18] [19] who live mainly in Azerbaija

https://www.youtube.com/watch?v=xIeJmlXCLhE

n [ 20] [21] [22] The total number together with the Azars is about 27 million, of which about 8 million in Azerbaijan. Sometimes exaggerated data are presented, up to միլիոն 40 million.
The name “Azeris” has been used only since 1936, after the adoption of th

e “Stalin Constitution” (USSR Constitution of 1936), when three new socialist republics were formed instead of the Soviet Socialist Federal Republic of Transcaucasia, resulting in the population of the Azerbaijani SSR regardless of nationality (Islamized Armenians, Tatars, Talyshs, Utins, Lezgins (o

ther tribes and clans) were called “Azeri”, that is, a resident of Azerbaijan. Prior to that, the people were commonly referred to as “Tatars”, “Azerbaijani Tatars”, [23] [24] and “Caucasian Tatars”.