🛑‼ Ահա այն կեղծ տեղեկանքը,որի շնորհիվ մարդամեկը Հայաստանում զավթեց իշխանությունը: 🛑 Կեղծ կենսագրություն, կեղծ տեղեկանքներ,

կեղծված ընտրություններ, կեղծ ու նոխկալի ժպիտ,հետաքրքիր է,կա՞ մի բան,որ էս մարդու մոտ կեղծ չլինի……🛑 Ոչ Հայաստանում էր ապրել, ոչ հայերեն խոսել գիտեր, ոչ հայերեն կարդալ, ոչ էլ հայերեն մտածել…..

:‼ This is the false reference due to which one person seized power in Armenia.
Եղծ Fake biography, fake references, fake elections, fake and naughty smile, I wonder, is there anything that this person is not fake ……

🛑 He did not live in Armenia, he could not speak Armenian, he could not read Armenian, he could not think Armenian …..