Թուրք ժողովուրդ կամ թուրքեր(թուրք.՝ Türkler), որոնք հայտնի են նաև որպես անատոլիայի թուրքեր,(թուրք.՝ Anadolu Türkleri), թյուրքական էթնիկ խումբ են և ազգություն, որոնք հիմնականում բնակվում

https://www.youtube.com/watch?v=xIeJmlXCLhE

են Թուրքիայում և խոսում են թուրքերեն` ամենատարածված թյուրքական լեզվով։ Նրանք Թուրքիայի ամենամեծ էթնիկ խումբն են, ինչպես նաև թյուրք ժողովուրդների շրջանում ներկայումս ամենամեծ էթնիկ խումբը։ Էթնիկ թուրքական փոքրամասնություններ կան նախկին Օսմանյան կայսրության հողերում։ Բացի այդ, ստեղծվել է թուրքական սփյուռք՝ մասնավորապես Արևմտյան Եվրոպայում։

Կենտրոնական Ասիայի թուրքերը բնակություն հաստատեցին Անատոլիայում 11-րդ դարում՝ սելջուկյան թուրքերի նվաճումների ժամանակ։ Այնուհետև տարածաշրջանը սկսեց հունական քրիստոնեական գերակշռող հասարակությունից վերածվել թուրք մահմեդականի[57]։ Դարերի

ընթացքում Օսմանյան կայսրությունը սկսեց իշխել Բալկանների, Կովկասի, Մերձավոր Արևելքի(բացառությամբ Իրանի) և Հյուսիսային Աֆրիկայի մեծ մասի վրա։ Կայսրությունը գոյատևեց մինչև Առաջին աշխարհամարտի ավարտը, երբ պարտության մատնվեց դաշնակիցների կողմից և բաժանվեց։

The Turkish people or Turks (Turkish: Türkler), also known as the Turks of Anatolia (Turkish: Anadolu Türkleri), are a Turkic ethnic group living mainly in Turkey and speaking Turkish, the most common Turkic language. They are the largest ethnic group in Turkey, as is currently the largest ethnic group amon

g the Turkic peoples. There are ethnic Turkish minorities in the lands of the former

Ottoman Empire. In addition, a Turkish Diaspora has been established, particularly in Western Europe.

The Turks of Central Asia settled in Anatolia in the 11th century, during the conquests of the Seljuk Turks. The region then began to convert from a predominantly Greek Christian society to a Turkish Muslim. Over the centuries, the Ottoman Empire began to rule most of the Balkans, the Caucasus, the Mi

ddle East (except Iran), and North Africa. The empire survived until the end of World War I, when it was defeated by its allies and divided.