Այս տարվա մարտին Հայաստանում միջին անվանական աշխատավարձը, նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ,

աճել է 3%-ով։ Պետական հատվածում մեկ տարվա կտրվածքով աճը կազմել է 4%, մասնավոր հատվածում՝ 2,6%:

Ըստ հրապարակված տվյալների՝ մարտին միջին անվանական աշխատավարձը կազմել է 198․131 դրամ,

պետական հատվածում՝ 169․493 դրամ, իսկ մասնավոր հատվածում՝ 211․948 դրամ։

In March of this year, the average nominal salary in Armenia, as compared to the same month of the previous year, increased by 3%. The growth in the public sector for the year was 4%, in the private sector – 2.6%.

According to the published data, the average nominal salary in March was 198-131 drams.

in the public sector – 169-493 drams, and in the private sector – 211-948 drams.