«Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերությունը ներկայացրել է սպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման ժամանակացույցը։

«Հարգելի սպառող,

Հրապարակված ջրամատակարարման ժամանակացույցն առաջիկա ամիսների համար կազմվել էհաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ներկայիս տեխնիկական հնարավորությունները և համապատասխանում է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի խմելու ջրի մատակարարմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջներին: Այն գործում է 2021 թ. մայիսի 1-ից մինչև 2021 թ. սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Հրապարակված ժամանակացույցի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ «Հեռախոսային կենտրոնի» /Հեռ.՝ 1-85, 011.300-185, 0-800-00-185անվճար/, veolia.am պաշտոնական կայքի, Բաժանորդների

սպասարկման գրասենյակների (հասցե ք. Երևան՝ Աբովյան 66ա, Լվովյան 2, Ֆուչիկի 1/3, ք. Գյումրի՝ Դուդկոյի 1, ք. Վանաձոր՝ Ն.Ստեփանյան 2), ընկերության տարածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև Վճարման անդորրագրերի միջոցով, որտեղ նշվում է յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա ջրամատակարարման ժամանակացույցը:

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հիշեցնում է, որ բազմաբնակարան շենքերի ներքին ցանցում վթ արների դեպքում անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան համատիրությանը, շենքի լիազոր ներկայացուցչին, համայնքապետարանի կամ վարչական շրջանի աշխատակազմին: Մասնավոր տնատիրություններում վթ արները պարտավոր են վերացնել իրենք`սեփականատերերը»,-նշված է հայտարարության մեջ։

Ցանկն ամբողջությամբ՝ ստորև

“Veolia Water” CJSC presented the water supply schedule of the serviced settlements.

“Dear consumer,

The published water supply schedule for the coming months has been prepared taking into account the current technical capabilities of “Veolia Water” CJSC և corresponds to the minimum requirements for the drinking water supply of the RA Public Services Regulat

ory Commission. It operates in 2021. from May 1 to 2021 September 30, inclusive.

You can get additional information on the published schedule of “Veolia Water” CJSC “Call Center” / Tel .: 1-85, 011.300-185, 0-800-00-185 – free /, veolia.a

m official website, Customer Service Offices ( Address: Yerevan: 66a Abovyan, 2 Lvovyan, 1/3 Fuchik, 1: Dudko, Gyumri, 2: N. Stepanyan, Vanadzor), through the company’s territorial subdivisions, as well as through Payment Receipts, which indicate each following month water supply schedule.

Veolia Water CJSC reminds that in case of accidents in the internal network of apartment buildings, it is necessary to apply to the relevant condomini

um, the authorized representative of the building, the staff of the municipality or administrative district. “In private homes, the occupants are obliged to eliminate the owners themselves,” the statement reads.

The full list is below