Կարևոր տեղեկություն՝ ուսուցիչների և աշակերտների համար․ նախարարը հրաման է ստորագրել: Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը ապրիլի 23-ին

հրաման է ստորագրել, որով հաստատել է ուսուցիչների սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման աշխատակարգը։

Կարևոր տեղեկություն՝ ուսուցիչների և աշակերտների համար․ նախարարը հրաման է ստորագրել:

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը ապրիլի 23-ին հրաման է ստորագրել, որով հաստատել է ուսուցիչների սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման աշխատակարգը։ Ավելի մանրամասն աղբյուր կայքում:

Important information for teachers և students ․ The Minister signed an order. The Minister of Education, Science, Culture and Sports Vahram Dumanyan signed an order on April 23, approving the procedure for the implementation of a pilot program for the introduction of a certification system for teachers on his own initiative (voluntary).

Important information for teachers և students ․ The Minister signed an order.

The Minister of Education, Science, Culture and Sports Vahram Dumanyan signed an order on April 23, approving the procedure for the implementation of a pilot program for the introduction o

f a certification system for teachers on his own initiative (voluntary). More detailed source on the site.