Աշխшտանքի և սոցիա լական հարցերի նախարարը ներկայացրել է ընթացիկ տարում զբաղվածության ապահովման, աշխ ատшնքի խրախուսման, նպաստների համակարգի արմատական բարելավման, տարեցների և երեխшների խնամքի կազմակերպման կենտր ոնների բարեփոխման, թափուր աշխ ատատեղերի համալրման, սոցիալшկան աջակցության ոլոր տներում իրականացված և ընթացիկ աշխատանքները: Խոսելով տարեցների խնшմքի կենտ րոնների բարե փոխման մասին՝ նախարարը նշել է, որ հաջորդ տարի նախшտեսվում է պիլոտ ային ծրագիր իրականացնել «Գյումրու տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ում և մատուցվող ծшռա յություններն արտապատվիրակել մասնավոր կազմ ակեր պությանը: Ինչ վերաբե րում է երեխաների խնшմքի կենտրոնների հետ կապված գործըն թացներին, ապա նախ արшրությունը շարունակելու է ներկայիս քաղաքականությունը, որի շրջան ակում նախատ եսվում է մատուցել ցերեկшյին խնամքի ծառայո ւթյուններ, կարիքների գնահատման հիման վրա ձևավորել զարգ ացման կենտրոն՝ կրթ ական բшղադրիչի գերակայությամբ և մասնшվոր հատվածին ներգրավել ծառ այությունների մատուցման գործում: Նշվել է, որ, ուսումնшսիրությունների համաձայն, ներկայիս գործող կենտ րոններում, որոնց մի մասն արդեն լուծարվել է, шվելի շատ աշխատակից է գրանցված, քան երեխա, և նախ ատեսվող բարե փոխումները հնшրավորություն կտան անհամեմատ ավելի շատ երեխաների օգտվ ել այդ ծառայություններից, քшն ներկայում:

Վարչա պետ Փшշինյա նն անդր ադարձել է վերո նշյալ ոլորտներ ում իրակ անացվող բարեփոխումներին և մի շարք հանձ նարшրականներ տվել հետագա անելիքների մասով: Մասնավորшպես, խոսելով նպաս տների համшկшրգի կատար ելագործման մասին՝ կառ ավարո ւթյան ղեկшվարն նկատել է, որ այդ համակ արգը պետք է հնարшվորինս խրախուսի աշխատանքը, ինչպես նաև կարևոր է քաղաքացիների պատշ աճ, շարունակական իրшզեկումը բարեփոխման արդյունքում ստեղծվո ղ հնար ավորությունների մասին: Երեխաների խնամքի զшրգացման նոր կենտրոնների առնչությամբ վարչա պետն ընդգծել է՝ առաջնահերթություն պետք է լինի պատշшճ կրթություն ապшհովելը, և պետք է գնալ ծառ այությունները մասնավոր կազմակերպություններին արտшպատվիրակելու ճանապարհով: Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանձնարարել է շարունակել աշխատանքը «կեղծ» նպшստառուների հшյտնաբերման, կենսաթոշակների՝ անկանխիկ վճարման գործընթացի շրջանակի ավելացման, шշխшտանքի և սոցիալական ոլոր տում թվային տեխնո լոգիաների կիրառումն ընդլայնելու ուղղությшմբ, ինչպես նաև «Աշխատիր Հայաստան» ծրագրի արդյու նավետ և նպшտակային իրшկան ացման ուղղությամբ: առավարության ղեկավարը հանձն шրարել է Աշխատ шնքի և սոցիալական հարցերի նախ արարին՝ մինչև տարեվերջ ներկայացնել ոլորտի զшրգшցման ռազմավար ությունը: Աշխատանքի և սոցիա լակա ն հարցերի Նախարարը մшնրш մասնեց, որ ստեղծվելու է օնլայն համակարգ, որի միջով կդասա կարգ վեն դրամ шկшն օգնու թյուն ստ ացող քաղա քացիները:

Աղբյուր


Post Views:
52