Perfect TV-ին նպատակ չունի վիրավորել կամ զրպարտել որևէ անձի։ Ալիքում հրապարակված ցանկացած տեսանյութ վերցվում է բաց աղբյուրներից, և տեսանյութում ընթերցվածը չի բխում մեր

https://www.youtube.com/watch?v=6LfiDFzAL84

դիրքորոշումից և անձնական կարծիքից։ Եթե կայքում առկա են տեսանյութեր, որոնք վերաբերվում են Ձեր անձին, գրեք հաղորդագրություն, և մենք կհեռացնենք այն ալիքից։

© Տեսանյութում օգտագործվում են այլ ալիքների տեսանյութերից հատվածներ բոլոր ալիքները նշված են մեր ալիքի գլխավոր էջում որպես վստահելի լրատվականներ

Perfect TV has no intention of insulting or slandering anyone. Any video published on the channel is taken from open sources, ըն what is read in the video does not

come from our position և from personal opinion. If there are videos on the site that relate to you, write a message և we will remove it from the channel.

© The video uses excerpts from videos of other channels All channels are listed on the main page of our channel as trusted news