Սյունիքի մարզ մարզի կարգավիճակ ունեցող վարչատարածքային միավոր Հայաստանի հարավում։ Սահմանակից է Իրանին, արևմուտքից՝ Նախիջևանին, արևելքից Արցախին, իսկ հյուսիսից Վայոց ձորին

Սյունիքի մարզի տարածքի մեծ մասը կազմում են ժայռերը, լեռնաշղթաները և անդնդախոր ձորերը, որոնց միջով հոսում են լեռնային գետակներ։ Ամենամեծ գետը Որոտանն է։ Սյունիքի միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից 2.200 մ է։ Ամենաբարձր լեռնագագաթներն են Կապուտջուղը (3.904), Ծղուկը (3.581), Մեծ Իշխանասարը (3.550) և այլն։ Սյունիքը կոչվում է նաև Զանգեզուր, Սիսական։

Պատմականորեն Սյունիքը Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկն է կազմում, որը վարչականորեն բաժանված է եղել 12 գավառների։ Սիսական աշխարհը հռչակված է եղել իր երկնամբարձ ամրոցներով ու հազարամյա վանքերով։ Այստեղ էր գտնվում 13-րդ դարում ստեղծված Հայաստանի ամենահին

համալսարանը՝ Գլաձորը։ Միջնադարյան Սյունիքը շատ ավելի մեծ տարածք էր գրավում, քան այժմ։ Այն ժամանակ Վայոց ձորը, Գեղարքունիքը, Նախիջևանի մեծ մասը և ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը Սյունիքի իշխանների տիրույթների մեջ էին մտնում։

Syunik marz administrative-territorial unit with the status of marz in the south of Armenia. It borders Iran, Nakhichevan to the west, Artsakh to the east, and Vayots Dzor to the north.

Most of the territory of Syunik region is made up of rocks, mountain ranges and deep valleys, through which mountain rivers flow. The largest river is Vorotan. The average height of Syunik is 2,200 m above sea level. The highest peaks are Kaputjugh (3.904), Tsghuk (3.581), Mets Ishkhanasar (3.550) etc. Syunik is also called Zangezur, Sisak.

Historically, Syunik was one of the 15 states of Greater Armenia, which was administratively divided into 12 provinces. The Sisak world was famous for its skyscrapers and millennial monasteries. Gladzor, the oldest university in Armenia founded in the 13th century, was loca

ted here. Medieval Syunik occupied a much larger area than now. At that time, Vayots Dzor, Gegharkunik, most of Nakhichevan, and part of present-day Nagorno Karabakh were part of the Syunik princes.