Համաձայն օրենքի՝ բջջային օպերատորները պարտավոր կլինեն դադարեցնել այն համարներին ծառայությունների մատուցումը, որոնք օգտագործվում են Ձերբակալվածների պահման վայրերում (ՁՊՎ), բանտերում և ուղղիչ հիմնարկներում կասկածյալ, դատապարտյալ կամ մեղադրյալ անձանց

{“source_sid”:”AFABA045-304D-41B7-A9C1-B99F12A797C6_1600574821929″,”subsource”:”done_button”,”uid”:”AFABA045-304D-41B7-A9C1-B99F12A797C6_1600499290711″,”source”:”other”,”origin”:”unknown”}

կողմից: Այս մասին տեղեկացնում է tass.ru-ն: Ծառայությունների մատուցման դադարեցումը տեղի կունենա Պատիժների կատարման ֆեդերալ ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրավոր որոշման հիման վրա: Նախաձեռնության հեղինակները նշել են, որ ազատազրկման վայրերում բջջային

հեռախոսները հաճախ օգտագործվում են խարդախություն կատարելու, վկաների վրա ճնշում գործադրելու, ազատության մեջ գտնվող կազմակերպված հանցավոր խմբավորումների անդամների գործողությունները համակարգելու համար: Փաստաթղթի հեղինակների կարծիքով՝ սիմ-քարտերի

օպերատիվ արգելափակումը կնպաստի նաև հանցավոր միջավայրի ղեկավարների ֆինանսավորման, դատապարտյալներին ու կալանավորված անձանց թմրանյութեր ու այլ արգելված իրեր փոխանցելու դադարեցմանը: Նկատենք, որ նման օրենք էլ օր շուտ անհրաժեշտ է ՀՀ-ում: Շատերի համար է պարզ, որ շատ դատապարտյալներ նոր հանցագործություններ են կատարում բանտում հենց բջջայինն օգտագործելով:

By law, mobile operators will be required to stop providing services to numbers used by suspects, convicts, or accused persons in detention facilities (PHAPs), prisons, and correctional facil

ities. This was reported by tass.ru. Termination of services will be based on a written decision by senior officials from the Federal Penitentiary Service. The authors of the initiative noted that cell phones are often used in prisons to commit fraud, pressure on witnesses, and coordinate the activities of

members of organized criminal gangs in prison. According to the authors of the document, the operative blocking of SIM cards will also help to stop the financing of criminal leaders, the transfer of drugs and other prohibited items to convicts and detainees. Note that such a law is needed in Arm

enia sooner. It is clear to many that many convicts commit new crimes in prison using their cell phones.