ՀՀ կենտրոնական բանկը հորդորում է զերծ մնալ առանց համապատասխան լիցենզիայի վարկային միջոցներ տրամադրելու կամ այդ գործընթացին աջակցելու առաջարկով հանդես եկող անձանց կողմից մատուցվող ծառայություններից։Իրավաբան.net-ը Կենտրոնական բանկից տեղեկանում է, որ ԿԲ-ի կողմից ձեռքբերված տեղեկությունների, ինչպես նաև քաղաքացիների կողմից պարբերաբար

ստացվող ահազանգերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ մի շարք անձիք սոցիալական ցանցերում, հանրային վայրերում, փողոցներում տարբեր շինությունների վրա փակցված հայտարարությունների, ինչպես նաև բաժանվող թռուցիկների միջոցով հանդես են գալիս վարկերի, շատ հաճախ՝ արագ, առանց գրավի դիմաց, պարզեցված նույնականացման ընթացակարգով վարկային միջոցների տրամադրման և (կամ) այդ գործընթացին աջակցելու և միջնորդելու

առաջարկությամբ։Նման անձիք սովորաբար իրենց կողմից մատուցվող «ծառայությունների» համար գանձում են բարձր միջնորդավճարներ, տրամադրում են խեղաթյուրված և ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն և հաճախ փաստացի չեն մատուցում նախապես խոստացված ծառայությունը։ Ստորև աղյուսակով ներկայացվում է այդ անձանց ոչ սպառիչ ցանկը։Հայտնում ենք, որ նշված անձիք չեն լիցենզավորվել ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, և նրանց գործունեությունը չի վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։Նշված անձանց կողմից ծառայությունների մատուցումը չի բխում

իրավական կարգավորումներից և պարունակում է բազմաթիվ ռիսկեր թե՛ ֆինանսական համակարգի, թե՛ սպառողների համար և կարող է հանգեցնել ծանր սոցիալական հետևանքների։ ՀՀ կենտրոնական բանկը հորդորում է զերծ մնալ նմանատիպ անձանց կողմից մատուցվող ծառայություններից և օգտվել միայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկերի և վարկային

կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ծառայություններից։
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկերի և վարկային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է անցնել հետևյալ հղումներով՝

The Central Bank of Armenia urges to refrain from the services provided by the persons offering to provide loans without the relevant license or to support the process. The study found that a number of individuals make loans on social media, in public places, and on the streets, such as handing out leaflets, often ver

y quickly, without collateral, through a simplified identification procedure (or Such people usually charge high commissions for the “services” they provide, provide distorted “inaccurate information” and often do not actually deliver the service they promised in advance. The table below pres

ents the non-exhaustive list of these persons. We inform that the mentioned persons have not been licensed by the Central Bank of Armenia, և their activities are not supervised by the Central Bank of Armenia. system or for consumers և can lead to severe social consequences. The Central Bank of the R

epublic of Armenia urges to refrain from the services provided by such persons, to use only the services offered by banks licensed by the Central Bank of the Republic of Armenia, credit organizations.
For information on banks and credit organizations licensed by the Central Bank of the Republic of Armenia, please refer to the following links: