ՎԵՐՋԱՊԵՍ-որոշումը-ուժի-մեջ-մտավ․-30․000-40.000-դրամի-սահմաններում-վճարելով-կկարողանաք-ձեռք-բերել-բնակարան․-Բացառիկ-մանրամասներ-միայն-մեզ-մոտ

Սեփական բնակարան գնելու մասին վաղ թե ուշ մտածում է յուրաքանչյուր ոք: Բայց այդպիսի գնման համար միանգամից վճարելը ոչ բոլորի գրպանին է հարմար: Եվ այդ դեպքում կարող է օգնել հիփոթեքային վարկը:

Ընտրելով վարկի ձևակերպման բանկ` մարդիկ, նախևառաջ, ուշադրություն են դարձնում տոկոսադրույքին: Եվ հաճախ իրազեկվածության պակասը «սկսած 10%-ից» գովազդային

հնարքով պատրանք է ստեղծում, թե բոլոր ցանկացողները կարող են 10 տոկոսով հիփոթեք վերցնել կամ հակառակը, ֆինանսական կառույցների նկատմամբ անվստահություն է ստեղծում և հետ է պահում վարկ վերցնելուց:

Երբ լավատեսությունը տեղին չէ

Բանկը վարկի տոկոսադրույքը սահմանում է արդեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը տեսնելուց, վարկային պատմության ուսումնասիրությունից հետո և այլն: Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար տոկոսադրույքն անհատական կարգով է սահմանվում: Դրա վրա ազդում է վարկառուի եկամուտների չափը,

գրավադրվող գույքի որակը, վարկի ժամկետը, նախնական ներդրման չափը, մարման ժամանակացույցը և այլն: Այս ամենը կարող է ստանդարտ տոկոսադրույքն ավելացնել 2-3 տոկոսով: Նվազագույն տոկոսադրույքով վարկ բանկերը սովորաբար տրամադրում են իրենց այն հաճախորդներին, ովքեր բանկում հաշիվներ, բարձր

եկամուտներ, անթերի վարկային պատմություն ունեն: Ցածր տոկոսադրույքներ են գործում նաև ֆինանսավորման որոշակի ծրագրերի շրջանակում: Երբեմն բանկերը վարկավորման ավելի լավ պայմաններ են առաջարկում որոշ բնագավառների աշխատողներին, այն ընկերությունների աշխատակիցներին, որոնց հետ աշխատավարձային նախագիծ ունեն: Չի բացառվում, որ բանկը, որով դուք աշխատավարձ եք ստանում,

պատրաստ է ձեզ ստանդարտ տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով վարկ տրամադրել: Նույն բանկում հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը կարող է կազմել 7 տոկոս և կարող է կազմել 24 տոկոս: Այդ իսկ պատճառով, նախևառաջ, պետք է հետաքրքրվել, չկան, արդյո՞ք, շուկայում հատուկ առաջարկներ կամ արտոնյալ պայմաններ, որոնց դուք կհամապատասխանեք: Բայց հաշվի առեք, որ վարկի տոկոսադրույքը դեռևս այն ծախսերը չեն, որ կան առջևում: Հիփոթեքային վարկը ենթադրում է բազմաթիվ հավելյալ ծախսեր:

Եվ կրկին տոկոսադրույքների մասին

Շատ կարևոր է հիշել, որ վարկային պայմանագրում նշված տոկոսադրույքն անվանական դրույքն է, որով հաշվարկվում են վարկի տոկոսները: Իսկ թե որքան կարժենա իրականում վարկը բոլոր պարտադիր վճարների հետ, ցույց է տալիս փաստացի տոկոսադրույքը: Եվ այն կարող է անվանականից տարբերվել 1- 4 տոկոսով:

Որպես կանոն, անվանական ցածր տոկոսադրույքը փոխհատուցվում է բանկի ծառայությունների բարձր հավելավճարներով և, հակառակը, հայտի դիտարկման վճարի, վարկի սպասարկման վճարի բացակայությունը սովորաբար ուղեկցվում է բարձր անվանական տոկոսադրույքով: 20 մլն դրամ արժողությամբ բնակարանի համար նախնական 30-տոկոսանոց վճարման և 10 տարվա մարման դեպքում հիփոթեքային վարկավորման անվանական

տոկոսադրույքը հայկական բանկերից մեկում կազմում է 14 տոկոս, իսկ փաստացինավելի քան 17 տոկոս: Մեկ այլ բանկում անվանական տոկոսադրույքը 15 տոկոս է, փաստացին 16,7 տոկոս: Երբեմն համադրվում են անվանական բարձր տոկոսադրույքը և ոչ պակաս բարձր հավելավճարները: Եվ անվանական 24 տոկոսը վերածվում է փաստացի 27,5 տոկոսի:

Լողացող տոկոսադրույքներ

Տոկոսադրույքները, որոնք մենք սովորաբար նշում ենք, ֆիքսված տոկոսադրույքներն են, այսինքն վարկավորման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարումները հաշվարկվում են միևնույն տոկոսադրույքով։ Երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկերի դեպքում բանկերը երբեմն առաջարկում են նաև լողացող տոկոսադրույքներ։

Ի՞նչ է դա։ Լողացող տոկոսադրույքը տոկոսների հաշվարկման համակարգ է, որը կապված է որևէ շուկայական տոկոսադրույքին, հաճախLIBOR դրույքին (Լոնդոնի միջբանկային շուկայում առաջարկվող դրույք), եթե խոսքը արժութային վարկերի և գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերության, ինչպես նաև դրամային վարկերի մասին է։ Լողացող տոկոսադրույքը բաղկացած է երկու մասից ֆիքսված տոկոս և «լողացող» ցուցիչ։

Եթե ցուցիչն աճում է, ապա աճում է նաև տոկոսադրույքը, և փոխառուն պետք է ավելի շատ վճարի։ Եթե ցուցիչը նվազում է, ապա, համապատասխանաբար, նվազում է նաև տոկոսադրույքը, և փոխառուն ավելի քիչ է վճարում։ Կայուն տնտեսական իրավիճակի դեպքում լողացող տոկոսադրույքը ձեռնտու է փոխառուին, սակայն ճգնաժամային ժամանակաշրջանում այն պարունակում է լրացուցիչ ռիսկեր։

Ինչի՞ համար ենք վճարում

Յուրաքանչյուր բանկ ունի պարտադիր վճարների իր ցանկը, և այդ վճարների չափը շատ է տարբերվում։ Օրինակ, հիփոթեքի հայտի ուսումնասիրման վճարը տարբեր բանկերում կարող է արժենալ 1 հազարից մինչև 70 հազար դրամ, վարկի սպասարկման վճարըտարեկան 60–180 հազար դրամ։ Որոշ բանկեր գանձում են կանխիկացման միջնորդավճար, իսկ դա ևս 20–50 հազար դրամ է։ Հիփոթեքային վարկի լրացուցիչ

ծախսերը ներառում են անշարժ գույքի գնահատման վճար, նոտարի և կադաստրի վճարներ։ Գրեթե բոլոր բանկերը պահանջում են ապահովագրել գրավադրվող սեփականությունը, որոշ բանկեր պահանջում են դժբախտ պատահարների ապահովագրություն վարկառուի, իսկ երբեմն նա համավարկառուի կողմից։ Ընդ որում խոսքը պայմանագրի ողջ ժամկետի ընթացքում ապահովագրության մասին է, այսինքն խոսքը

ոչ թե միանվագ, այլ տարեկան վճարի մասին է։ Դա նշանակում է, որ վերը նշված օրինակով սեփականության ապահովագրման համար 10 տարում դուք ստիպված կլինեք վճարել միջինը 300 հազար դրամ, դժբախտ պատահարներից ապահովագրման համար գրեթե նույնքան։ Այսպիսով, միայն ապահովագրումը կարող է 0,5%–ով ավելացնել փաստացի տոկոսադրույքը։ Տարբեր բանկերում հիփոթեքային վարկի

In due route every person thinks about attempting to procure his or her fill condominium. Nonetheless paying for this kind of have interaction straight away is never any longer helpful for all people. And in that case, a mortgage loan can reduction.

When selecting a loan repayment financial institution, folks to start with be conscious of the fervour payment. And most incessantly the dearth of awareness “from 10%” in promoting

It creates the appearance that every person can preserve a 10% mortgage or, conversely, creates mistrust in financial establishments and prevents them from taking a loan.

When optimism is never any longer acceptable

The financial institution sets the loan ardour payment after seeing your entire indispensable paperwork, after studying the credit ranking historical previous, and heaps others. The ardour payment is residing in my notion for every customer. It is struggling from the amount of earnings of the borrower,

the quality of the pledged property, the time duration of the loan, the amount of the preliminary funding, the repayment time table, and heaps others. All this is in a position to perchance expand the fashioned ardour payment by 2-3%. Banks with a low ardour payment infrequently provide loans to their potentialities who derive high financial institution accounts

earnings, derive a in reality highest credit ranking historical previous. There are additionally low ardour charges on obvious financing purposes. Most incessantly banks provide better lending terms to workers in obvious fields, to workers of firms with which they’ve a wage conception. It is that you are going to agree with that the financial institution with which you win your wage

is ready to present you a loan at 1% lower than the fashioned ardour payment. The ardour payment on a mortgage loan at the equivalent financial institution would possibly be 7%, it would possibly in reality be 24%. Due to this truth, to start with, you need to be drawn to whether there are any particular affords or preferential terms in the market that you are going to meet. Nonetheless preserve into story that the loan ardour payment is never any longer yet the payment. Mortgage lending involves many further costs.

And all over again, ardour charges

Сообщение ՎԵՐՋԱՊԵՍ որոշումը ուժի մեջ մտավ․ 30․000-40.000 դրամի սահմաններում վճարելով կկարողանաք ձեռք բերել բնակարան․ Բացառիկ մանրամասներ միայն մեզ մոտ появились сначала на .