Նախարարի-նոր-հրամանը.-որտեղ-եք-պարտավոր-բոլորդ-դիմակ-դնել,-եթե-չդնեք,-ապա․․․

Առողջապահության նախարարը 2020-ի սեպտեմբերի 11-ին հրաման է ստորագրել ու սահմանել անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոները։ Իրավաբան․rep-ը հիշեցնում է, թե ինչ սահմանափակումներ են գործում։ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ 1 STOPPED 1. Անհատական պաշտպանության միջոցների (այսուհետ՝ ԱՄՊ) կիրառման դեպքերի և կարգի, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները

տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող պետական կառավարման, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև նոր կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) դեմ պայքարի միջոցառումների կազմակերպման, իրականացման ու գնահատման գործընթացներին մասնակցող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների (այսուհետ բժշկական

կազմակերպություններ) մասնագետների վրա: 2. Փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է բոլորի համար, բացառությամբ մինչև 5 տարեկան երեխաների, բնակության վայրում, անձնական ավտոմեքենաներով երթևեկելիս, ծխելիս, խմելիս, սնվելիս, ինչպես նաև Առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված սանիտարական կանոններով սահմանված այլ դեպքերի: 3. Բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս հանրային բաց տարածքներում դիմակ չկրելու պայմաններն են՝ 1) Տարիքը՝ 0-5 տարեկանը ներառյալ. 2) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, Ազգային ժողովի նախագահի,

Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողներ և միջոցառման անմիջական մասնակիցներ (բացառությամբ հանդիսականների, հյուրերի, լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի). 3) քրոնիկ շնչառական հիվանդությունների առկայություն՝ ասթմա, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն, էմֆիզեմա կամ բրոնխիտ’ ծանր շնչառական անբավարարություն, 3-րդ, 4-րդ ֆունկցիոնալ դասի քրոնիկ սրտային անբավարարությունը՝ պայմանով, որ նշված անձինք իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը

հաստատող բժշկական փաստաթուղթ. 4) ֆիզիկական վարժություններ կամ հեծանվավարություն իրականացնելը. 5) բացօթյա հանգստի նպատակով հատուկ առանձնացված վայրերում, հանգստյան գոտիներում և լողափներում, սարերում, անտառներում և նմանատիպ բացօթյա տարածքներում, սակայն ոչ՝ զբոսայգիներում, քաղաքային պուրակներում, բուսաբանական և կենդանաբանական այգիներում, պատմամշակութային վայրեր այցելությունների, ուխտագնացության, որպես տնտեսական գործունեություն կազմակերպված՝ անհատական և խմբային արշավների, էքսկուրսիաների, քայլարշավների, ուղևորությունների և նման բնույթի այլ միջոցառումներին մասնակցությունը. 6) հեռուստահաղորդավարների’ հեռուստահաղորդումների և հեռուստածրագրերի հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում միայնակ գտնվելը. 7)

հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ժամանակ սուրդոթարգմանություն իրականացնելը. 8) խուլ-համրությունը (խլությամբ տառապող անձինք, որոնք շրթունքների շարժումներին հետևելով են ընկալում խոսքը). 9) մտավոր հետամնացությունը կամ հոգեկան խանգարումները. 10) կոգնիտիվ խանգարումները. 11) դեմքի վնասվածքը կամ բերանի շրջանում դիմածնոտային միջամտությունը. 12) ծխելը, խմելը և սնվելը: 4. Բժշկական կազմակերպություններում բուժանձնակազմի կողմից բժշկական դիմակները ընտրվում և կիրառվում են՝ ելնելով վարակի փոխանցման ռիսկից, իրավիճակից և բուժանձնակազմի գործունեության հանգամանքից: 5. Բժշկական կազմակերպությունում

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ժամանակ օգտագործվող անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման դեպքերը ներկայացված են սույն հրամանի աղյուսակ 1-ում: 6. ԱՊՄ-ի օգտագործումը հիմնվում է ռիսկի ազդեցության մակարդակի և հարուցչի փոխանցման շարժընթացի վրա: Տարբեր սցենարների համար ԱՊՄ-ի սահմանված նվազագույն քանակը կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պացիենտներին բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու ժամանակ ներկայացված է սույն հրամանի աղյուսակ 2-ում:

On September 11, 2020, the Minister of Successfully being signed an yell and defined the checklist of personal protective equipment, the instances and project of utility, the suggestions of sanitary and epidemiological security. Attorney ․ rep reminds what restrictions apply. CASES AND PROCEDURE OF APPLICATION OF INDIVIDUAL PROTECTION MEASURES 1 STOPPED 1. The guidelines of the yell of employ of personal protective equipment (hereinafter frequently known as AMP) apply to the suggestions of suppose, territorial, local self-govt, local self-govt, natural and native self-govt our bodies. Clinical care taking piece in the group, implementation and evaluate of measures to wrestle coronavirus infection (COVID-19) վրա on specialists of servic

e organizations (hereinafter frequently known as clinical organizations). 2. It’s obligatory for each person to position on a cowl indoors, apart from for younger of us below 5 years of age, on the plan of predicament, in non-public vehicles, smoking, ingesting, ingesting, a

s successfully as in diversified instances defined by the sanitary suggestions authorized by the Minister of Successfully being. 3. The circumstances for no longer sporting a cowl in public open areas open air the residential predicament of ​​the plan of predicament are: 1) Age: 0-5 years extinct inclusive. 2) Speakers ունեցող Messengers անմիջ Voice members of the event (apart from for spectators, company, journalists և provider workers) right thru the ceremonial events chaired by the President of the Republic of Armenia, the Catholicos of All Armenians, the Prime Minister, the Speaker of the Nationwide Assembly, the Speaker of the Constitutional Court docket 3) Presence of chronic respiratory ailments: bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema or bronchitis – excessive respiratory failure, chronic purposeful

heart failure of the 3rd, 4th purposeful class, provided that the talked about persons personal proof of relevant clinical disease; 4) Exercising or biking; 5) in specially designated locations for open air recreation, recreation areas – seashores, mountains, forests, same open air areas, but no longer in parks, metropolis parks, botanical and zoos, visits to historic and cultural websites, pilgrimage as a community, organized as particular person e

conomic activities. , participation in excursions, walks, guides, այլ diversified events of a same nature. 6) being by myself in the TV pavilion of TV presenters right thru the broadcasting of TV programs and TV programs; 7) Carrying out impress translation right thru the broadcasti

Сообщение Նախարարի նոր հրամանը. որտեղ եք պարտավոր բոլորդ դիմակ դնել, եթե չդնեք, ապա․․․ появились сначала на .