Քիչ-առաջ-վատ-լուր-Սամվել-Ալեքսանյանից․-տեղեկացանք,-որ-նա․․․