Քիչ-առաջ-վատ-լուր-ստացանք-Արևիկ-Ուդումյանից․-տեղեկացանք,-որ-նա․․․