«Հայփոստը»-հանդես-է-եկել-նոր-հայտարարությամբ-՝-հանրությանը-տեղեկացնելով-կարևորի-մասին