Վերջապես․-Ովքեր-կարող-են-օգտվել-հիփոթեքով-բնակարանի-ձեռքբերման-ծրագրերից․-Դիմումների-ընդունման-գործընթացը-շարունակվում-է