Բոլոր-ՀՀ-քաղաքացիներն,-ովքեր-ունեն-վարկեր-կամ-ապառիկներ,-պարտադիր-պիտի-կարդան-սա