Քիչ-առաջ-Լուիզա-Ղամբարյանը-գրառում-կատարեց-հայտնեց,-որ-ամուսինը․․․