Ցամաքեց-բաքվի-նավթը-Ալիևը-փախչում-է-երկրից.-Շատ-Հրատապ