Պատրաստվեք․-այսուհետ․-նախկին-1500-դրամի-փոխարեն-կվճարեք-6000-դրամ