Կներեք,-բայց-ես-այլևս-չեմ-կարող-զսպել-ինձ։-Բավական-է,-էլ-ուժ-չկա-դիմանալու․․․