Ձեր-ցավը-տանեմ,-թուրքե՛ր-ջան,-մենք-պատրաստ-ենք՝-ինչ-ուզեք,-կանենք․-սա՛-է-ծրագիրը