Ուշադրություն․-շատ-լավ-լուր-դպրոցականների-համար․-նախարարը-ստորագրեց

ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել են հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները, որում սահմանվել են նաև դպրոցականների արձակուրդների օրերը: Իրավաբան․internet-ը հայտնում է, որ

հրամանի 18-րդ կետի համաձայն՝ նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ բաց թողած ժամերը մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու և ըստ Հաստատության ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով: Անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում

Հաստատության դիմումի հիման վրա Լիազոր մարմինը (մարզպետը, Երևանի քաղաքապետը) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնելով Նախարարությանը: Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողությունը և ժամկետները, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները սահմանում է հիմնադիրը’ այդ մասին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահելով Նախարարությանը: Այսպիսով․

ուսումնական պարապմունքները հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին’ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ’ առաջին, 32′ երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար։ Բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ։ 5STOPPED Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին’ ապահովելով ոչ պակաս, քան 34 ուսումնական շաբաթ Ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր դասարանի համար: Բոլոր

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ։ Ուսումնական պարապմունքները Մասնագիտացված դպրոցում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին’ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ’ առաջին, 32′ երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար։ Բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ։

By the expose of the Minister of Education and Science, the exemplary curricula of the 2020-2021 tutorial twelve months of the predominant typical, specialized academic institutions enforcing particular declare programs were accredited, whereby the days of faculty holidays are defined. In maintaining with Article 18 of the expose, in case of insurmountable power (bad climate prerequisites, unfold of acute infectious diseases, natur

al catastrophe, etc.) և in accordance with the subordination of the Institution, supplied that it informs the Licensed Body. In case of insurmountable power, on the premise of the application of the Institution, the Licensed Body (Governor, Mayor of Yerevan) would possibly possibly well well additionally effect additional stagger away, informing the Ministry within 5 working days. The interval of holidays in a non-declare academic institution, the phrases, as successfully because the modifications made in them are defined by the founder, who informs the Ministry about it within 5 working days. Th

us ․ The academic classes in the moderate academic institutions will pause in 2021. June 4, offering now not much less than 30 tutorial weeks for the first, 32 for the second և 34 for the third to twelfth grades. A 6-day working week is established in all typical education institutions. 5STOPPED The practicing classes on the Excessive Faculty will pause in 2021. June 4, offering now not much less than 34 faculty weeks for every Excessive Faculty class. A 6-day

working week is established in all typical education institutions. The academic classes in the Specialised Faculty will pause in 2021. June 4, offering now not much less than 30 tutorial weeks for the first, 32 for the second և 34 for the third to twelfth grades. A 6-day working week is established in all typical education institutions.

Сообщение Ուշադրություն․ շատ լավ լուր դպրոցականների համար․ նախարարը ստորագրեց появились сначала на .