Հրաշք-լուր-բոլոր-վարկ-ունեցողների-համար.-կառավարության-որոշումը

Հայաստանի Հանրապետության

Կառավարությունն հերլական արտահերթ նիստի ընթացքում կհաստատի Հարկային օրենսգրքի և հարակից օրենքների մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։Այս փաթեթով, հատկապես, առաջարկվում է հնարավորություն ստեղծել, Որ առևտրային բանկերը

կարողանան առանց հավելյալ հարկային պարտավորություններ կրելու ֆիզիկական անձանց ներել մինչև 2018թ.-ի մայիս ամսի երեսունմեկը անհուսալի ճանաչված վարկերի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները։Առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց համար

անցկացնել ևս մեկ համաներում՝ կապված գույքի (ավտոմեքենա, բնակարան, առանձնատուն, արտադրական, հասարակական կամ ուրիշ առևտրային տարածք) օտարման գործարքներից առաջացող ԱԱՀ-ի Հանդեպ հաշվարկված տույ ժերի և տուգանքների հետ՝ պայմանով,

որ օրենքի ընդունումից սկսած՝ 90 օրվա մեջ վճարվի հարկի մայր գումարը։Անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ շատերը չեն հասցրել օգտվել նախկին համաներումից ու այժմ ունեն կուտակված հարկային պարտավորություններ։

Republic of Armenia

The manager will approve the draft amendments to the Tax Code at some stage in the actual session. This equipment, in bid, proposes to develop a possibility for industrial banks.

be ready to forgive contributors without incurring extra tax liabilities և penalties վարկ penalties for loans identified as unreliable until May perhaps well maybe maybe 31, 2018. Truly helpful for folks

Habits this amnesty in reference to the penalties and fines accruing on VAT bobbing up from the alienation of property (vehicle, apartment, non-public home, industrial, public or other industrial space), area to:

The predominant quantity of the tax will seemingly be paid interior 90 days from the adoption of the legislation. The necessity is that many have not managed to employ the old amnesty and now possess accumulated tax liabilities.

Сообщение Հրաշք լուր բոլոր վարկ ունեցողների համար. կառավարության որոշումը появились сначала на .