ԱԻՆ-ը-շտապ-զգուշացնում-է-բոլոր-քաղաքացիներին.-հայտարարություն

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Արարատի մարզային փրկարարական վարչությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 31-ին՝ ժամը 13: 00-14: 00-ն ընկած

ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքում կփորձարկվի նոր էլեկտրական շչակը: «Բնակիչներին խնդրում ենք չանհանգստանալ և խու ճապի չմատնվել»,- ասված է հայտարարության մեջ:

ՀՀ Արտ ակարգ իրավիճ ակների նախար արության Փրկ արար ծառայությ ան Արարա տի մարզա յին փրկա րարական վարչությու նը տեղեկացնում է, որ մարտի 31-ին՝ ժամը 13: 00-14: 00-ն ընկած ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Վե ին Դվին համա յնքում կփ որձարկվի նոր էլեկտրական շչակը:

«Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ: «Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ:

«Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ: «Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ:

The Ararat Regional Rescue Department of the Rescue Carrier of the RA Ministry of Emergency Eventualities informs that on March 31, from 13: 00 to 14: 00, a brand unusual electric horn will be examined in Verin Dvin neighborhood of Ararat region. “We speed residents now not to disaster about transferring into a bustle,” the assertion acknowledged.

The Rescue Department of the Rescue Carrier of the Ministry of Emergency Eventualities of the Republic of Armenia informs that on March 31, from 13: 00 to 14: 00, a brand unusual electric horn.

“We request the naturalists now not to leisure, now not to distress,” the assertion acknowledged. “We request the naturalists now not to leisure, now not to distress,” the assertion acknowledged.

Сообщение ԱԻՆ-ը շտապ զգուշացնում է բոլոր քաղաքացիներին. հայտարարություն появились сначала на .